RSS Reset


Jawatan Kosong Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) 17 November 2014

Tarikh Tutup : 17 November 2014 Nama Syarikat : Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) Address : Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia Mengenai Syarikat : Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) ialah sebuah...

Jawatan Kosong Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) 23 November 2014

Tarikh Tutup : 23 November 2014 Nama Syarikat : Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) Address : 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia Mengenai Syarikat : Sejarah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia bermula pada 16 September 1993 dengan...

Jawatan Kosong Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 21 Jun 2015

Tarikh Tutup :  21 Jun 2015 Nama Syarikat : Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Address : Kuala Lumpur, Malaysia Mengenai Syarikat : Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) adalah salah satu daripada Institusi Pengajian...

Jawatan Kosong Suruhanjaya Tenaga (ST) 4 April 2015

Tarikh Tutup : 4 April 2015 Nama Syarikat : Suruhanjaya Tenaga (ST) Address : Putrajaya, Malaysia Mengenai Syarikat : Suruhanjaya Tenaga (ST) merupakan sebuah badan berkanun yang bertanggungjawab mengawal selia sektor tenaga bagi industri...

Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) 16 Jun 2015

Tarikh Tutup : 16 Jun 2015 Nama Syarikat : Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) Address : Selangor, Malaysia Mengenai Syarikat : Petaling Jaya Majlis Bandaraya (MBPJ) adalah pihak berkuasa tempatan yang mentadbir Petaling Jaya Bandar...

Jawatan Kosong Bank Simpanan Nasional (BSN) 28 Januari 2015

Tarikh Tutup : 28 Januari 2015 Nama Syarikat : Bank Simpanan Nasional (BSN) Address : Kuala Lumpur, Malaysia Mengenai Syarikat : Semenjak 1949, simpanan di Bank Simpanan Nasional (BSN) semakin meningkat. Pada 1949 ia mempunyai 229,652...

Jawatan Kosong Universiti Teknologi Mara (UiTM) 19 April 2015

Tarikh Tutup : 19 April 2015 Nama Syarikat : Universiti Teknologi Mara (UiTM) Terengganu Address : Dungun, Terengganu Mengenai Syarikat : Universiti Teknologi Mara (UiTM)  Terengganu MISI Meningkatkan pengetahuan dan kepakaran bumiputera...

Jawatan Kosong Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS) 20 Mac 2015

Tarikh Tutup : 20 Mac 2015 Nama Syarikat : Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS) Address : Selangor, Malaysia Mengenai Syarikat : Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS) ditubuhkan pada 2 Januari 1972 di bawah Enakmen...

Jawatan Kosong Institut Penyelidikan dan Perhutanan Malaysia (FRIM) 22 Oktober 2014

Tarikh Tutup : 22 Oktober 2014 Nama Syarikat : Institut Penyelidikan dan Perhutanan Malaysia (FRIM) Address : Malaysia Mengenai Syarikat : Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia atau Forest Research Institute Malaysia (FRIM) merupakan...

Jawatan Kosong Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 30 April 2015

Tarikh Tutup : 30 April 2015 Nama Syarikat : Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Address : Kuala Terengganu, Terengganu Mengenai Syarikat : Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) terletak di negeri Terengganu. Universiti Darul...