RSS Reset


Jawatan Kosong Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal (IPHARM) 19 Julai 2015

Tarikh Tutup : 19 Julai 2015 Nama Syarikat : Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal (IPHARM) Address : Pulau Pinang, Malaysia Mengenai Syarikat : Bioteknologi penjagaan kesihatan berkhidmat peranan penting dalam merealisasikan Dasar...

Jawatan Kosong Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 26 November 2014

Tarikh Tutup : 26 November 2014 Nama Syarikat : Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Address : Menara LPP, No. 20, Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur. Mengenai Syarikat : Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada 14 Februari...

Jawatan Kosong SIRIM Berhad 15 Disember 2014

Tarikh Tutup : 15 Disember 2014 Nama Syarikat : SIRIM Berhad Address : Shah Alam, Selangor Mengenai Syarikat : SIRIM Berhad adalah sebuah syarikat milik penuh Kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Kewangan Diperbadankan. Dengan lebih...

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Sepang 15 Mei 2015

Tarikh Tutup : 15 Mei 2015 Nama Syarikat : Majlis Perbandaran Sepang Address : Selangor, Malaysia Mengenai Syarikat : Majlis Perbandaran Sepang (MPSepang) merupakan sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang diberi kuasa di bawah Akta Kerajaan...

Jawatan Kosong Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM) 11 Mac 2015

Tarikh Tutup : 11 Mac 2015 Nama Syarikat :  Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM) Address : Kuala Lumpur, Malaysia Mengenai Syarikat : Institut Terjemahan & Buku Malaysia (atau singkatannya, ITBM; dahulunya dikenali sebagai...

Jawatan Kosong Bank Persatuan Malaysia Berhad 3 Disember 2014

Tarikh Tutup : 3 Disember 2014 Nama Syarikat : Bank Persatuan Malaysia Berhad Address : 12000 Butterworth,Pulau Pinang. Mengenai Syarikat : Koperasi Bank Persatuan Malaysia Berhad adalah sebuah Bank Koperasi yang berpusat di Pulau Pinang,...

Jawatan Kosong Universiti Islam Malaysia (UIM) 20 Jun 2015

Tarikh Tutup : 20 Jun 2015 Nama Syarikat : Universiti Islam Malaysia (UIM) Address : Selangor, Malaysia Mengenai Syarikat : Universiti Islam Malaysia ialah universiti pasca siswazah yang pertama ditubuhkan di Malaysia. Universiti ini...

Jawatan Kosong Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) 7 Mei 2015

Tarikh Tutup : 7 Mei 2015 Nama Syarikat : Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) Address : Kuala Lumpur, Malaysia Mengenai Syarikat : Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) adalah satu-satunya pihak berkuasa tempatan di Malaysia yang mentadbir...

Jawatan Kosong Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) 16 Jun 2015

Tarikh Tutup : 16 Jun 2015 Nama Syarikat : Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) Address : Selangor, Malaysia Mengenai Syarikat : Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) ialah sebuah badan kerajaan yang dipertanggungjawabkan bagi mengawasi semua...

Jawatan Kosong Majlis Amanah Rakyat (MARA) 30 November 2014

Tarikh Tutup : 30 November 2014 Nama Syarikat : Majlis Amanah Rakyat (MARA) Address : Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur, Malaysia Mengenai Syarikat : Majlis Amanah Rakyat (MARA), sebuah agensi Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah,...